AVALIKULT HARIDUSEST

 
Otsi
 

Avaleht

Avalik kiri: Teadvustagem vastutust

Era-, munitsipaal- ja riigi üldhariduskoolide finantseerimine 2015-2016 aastal

Tabelis on näidatud, millistest eelarvetest finantseeritakse erinevate omanike koolide ülalpidamisega seotud kulud. Tabeli viimases veerus on summaarne maksumaksja kulu 2015 aastal.

  Õpetajate töötasu Tegevuskulud Koolihooned Kulu 1 õpilase
kohta kuus1
Riigigümnaasium R R R, EL 372
Munitsipaalkool R, KOV KOV, La R, EL, KOV, La 273
Erakool R (125 eur2)Lõ KOV (91 eur3)Lõ Lõ, La 216 (30 - 220 eur)4

 
EL – Euroopa Liidu eelarve, R –  Eesti Vabariigi riigieelarve,  KOV – kohaliku omavalitsuse eelarve

Lõ – õppemaks  eraisiku/lapsevanema eelarvest, La- annetus eraisiku/lapsevanema eelarvest

Punasega on tähistatud finantseeringud maksudena kogutud rahast
Sinisega on tähistatud finantseeringud eraisikutelt (põhiliselt lapsevanematelt)

Selgitused, kuidas on arvutatud kulu ühe õpilase kohta, on SIIN.

Valitsus on algatanud EraKS muudatuse, mis võtaks riigilt ja KOVilt kohustuse tasuda erakoolidele tegevustoetust. Tegevustoetus on olnud alates 2011 aastast põhiline tegevuskulude finantseerimise allikas. Toetusmääraks on alates 2011 aastast  valitsuse kehtestav õppekoha tegevuskulu piirmäär, mis arvutatakse munitsipaalkoolide tegevuskulude mahust ja õpilaste arvust lähtudes. 2016 aastal on piirmääraks 87 eurot. Muudatuse jõustumisel peaks enamus erakoole tegevuse jätkamiseks tõstma õppemaksu. Õppemaksu tõusu mõjuanalüüs on SIIN.

Erakoolide lapsevanemad soovivad, et tegevustoetus ühe õpilase kohta oleks erakoolis võrdne samas piirkonnas asuvate munitsipaalkoolide keskmise tegevuskuluga. Erakoolide lapsevanemad katavad õppemaksudest niigi koolihoone investeeringu kulud ja kõik õpilase õppega seotud kulud, mis ületavad riiklikult kehtestatud standardit nii õppekulude kui ka tegevuskulude osas.

-------------
1 Allikad: HaridusSilm, EHIS, HTM käskkirjad, riigikoolide eelarved, riigieelarve, erakoolide kodulehed
2 Haridustoetus
3 2015. a tegevustoetus 1 õpilase kohta kuus. 2016.a. on toetusmäär langenud 4% (87 eur). Erakoolidele makstav tegevustoetus laekub KOV-le riigieelarvest. KOV on toetuse väljamaksja.
4 Õppemaksu vahemik erakoolides 2015 aastal
   
Koduleht Elitec'st